ויזה לארה"ב עבור בעלי אזרחות זרה מונפקת כמו כל יתר הויזות בשגרירות האמריקאית. זהו מסמך המאפשר כניסה לארה"ב בתנאים מוגדרים מראש. סוג הויזה קובע האם ניתן לעבוד, האם מותר לבעל הויזה ללמוד בארה"ב ומה פרק הזמן בו מותר לו לשהות בארה"ב. בעלי אזרחות זרה רשאים להגיש בקשה לכל סוג ויזה ונדרשים ברוב המקרים לצרף מסמכים ואישורים נוספים לגיבוי הבקשה.

עד כאן מדובר בהליך זהה לזה שעוברים בעלי אזרחות ישראלית בבואם להוציא ויזה. אך ישנם מקרים שבהם קיימות הקלות לבעלי אזרחות זרה – למשל, כאשר בעלי אזרחות זרה מעוניינים בויזה לצורך ביקור קצר מועד או כאשר הם מעוניינים לעבוד לתקופה קצרה. לא כל אזרחות זרה מקנה את ההקלות הללו – רק אזרחים של מדינות מסויימות, שמקיימות הסדרים מיוחדים עם ממשלת ארה"ב, זכאים להן. מדובר באזרחים אירופאים ובאזרחי מדינות נוספות.

הוצאת ויזה לארה"ב עבור בעלי אזרחות זרה – הגדרות

אדם בעל אזרחות זרה מוגדר כמי שאינו אזרח ישראלי ומי שיש ברשותו דרכון נוסף על זה הישראלי. טרם הגשת הבקשה עבור ויזה לארה"ב יש לבדוק האם הדרכון תקף ולעיין ברשימת המדינות שמקיימות הסדרי כניסה הדדיים עם ארה”ב, מידע הנמצא באתר השגרירות האמריקאית בישראל ואתר משרד החוץ האמריקאי. מי שיש לו אזרחות של מדינה המקיימת הסדרים כאלו עם הממשל האמריקאי, למשל בעלי אזרחות אירופאית, רשאי להכנס לארה"ב ללא צורך בויזה – לתקופה של עד שלושה חודשים ובתנאי שהביקור מוגדר ביקור תיירותי או ביקור עסקי. ביקור עסקי או תיירותי אינם מתירים עבודה או לימודים בארה"ב.

מי שמעוניין בכניסה לארה"ב לצרכים אחרים מלבד תיירות או עסקים ומי שמעוניין לשהות בארה"ב לתקופה של מעל שלושה חודשים, נדרש להוציא ויזה לארצות הברית עבור בעלי אזרחות זרה במסלול שדומה לזה שעוברים בעלי אזרחות ישראלית. במילים אחרות, שהות עסקית או תיירותית עד שלושה חודשים אינה מצריכה ויזה עבור בעלי אזרחות זרה (ממדינות להן הסדר עם ארה”ב) – שהות למטרות אחרות או תקופה ארוכה יותר מצריכה ויזה.

ויזה לארה"ב עבור בעלי אזרחות זרה ומילוי טופס

בעלי אזרחות זרה המבקשים להכנס לארה"ב לתקופה של עד שלושה חודשים למטרות המוגדרות כתיירות או עסקים (ממדינות עם הסדר), רשאים להיכנס ללא ויזה כאמור, אך נדרשים להגיש בקשת כניסה לארה"ב. בקשה זו מוגשת בעזרת טופס שנקרא טופס בקשת כניסה. בשונה מבקשת ויזה לארה”ב, בקשת כניסה אינה מצריכה ראיון וההליך כולו פשוט וקצר יותר.

בעלי אזרחות זרה שמעוניינים לעבוד בארה"ב יכולים לבדוק את רשימת המדינות שמקיימות הסכמי עבודה לצעירים עם ארה"ב – מדובר בסידור שמקנה את הזכות לשלב טיול עם עבודה בארה"ב לתקופה של שלושה חודשים. לא כל אזרחות מקנה את האפשרויות הללו ויש כאמור לבדוק זכאות בהתאם לאזרחות. חשוב להקפיד על מילוי נכון ומדוייק של הבקשה וצירוף מסמכים מתאימים. את טופס בקשת הכניסה לארה"ב ואת טפסי הבקשה עבור ויזה לארה"ב עבור בעלי אזרחות זרה ניתן להשיג באתר השגרירות האמריקאית או במשרדי השגרירות בישראל.

[thrive_leads id='3443']