ביטול ויזה לארה"ב יכול להתרחש בשני מקרים. מקרה אחד, בו מבקש הויזה התחיל בהליך הבקשה והחליט להפסיקו באמצע מסיבה כזאת או אחרת. במקרה הזה מדובר למעשה בביטול או הפסקה של הליך הבקשה לויזה. מקרה אחר הוא מצב בו ויזה אשר בתוקף מבוטלת על ידי הרשויות – הסיבות לביטול מהסוג הזה הן ברובן הפרה של תנאי הויזה והשהייה בארה"ב. אז מה המשמעות של כל ביטול?

ביטול ויזה לארה"ב – ביטול הבקשה

במקרה ואדם מגיש את טפסי הויזה ומסיבה כלשהי אינו מעוניין בויזה בסופו של דבר, הוא אינו צריך לנקוט בשום הליך מיוחד של ביטול ויזה לארה"ב . כל שנדרש ממנו הוא להמנע מלקבוע תור לראיון בשגרירות. גם במידה ונקבע כבר תור ורק אז הוחלט שאין צורך בויזה, אין צורך לנקוט צעדים מיוחדים אלא פשוט לא להגיע לראיון.

ניתן להודיע על ביטול תור מרגע שמתקבלת ההחלטה להפסיק את תהליך הבקשה. במצב כזה המבטל אינו מקבל שום החזר כספי ובמידה ושולמו כבר כל אגרות הטיפול, הן אינן מוחזרות לו. במידה והויזה כבר אושרה והונפקה לפני שהוחלט על ביטול ויזה לארה”ב, הוא יידרש לאסוף אותה ולהשתמש בה כל עוד היא בתוקף.

ביטול ויזה מצד הרשויות בארה"ב

ביטול יכול להתרחש כאמור גם במקרה שכבר ניתנה ויזה לארה”ב. במקרה כזה, בעל הויזה שוהה בארץ או בחו"ל והרשויות מחליטות לבטל את הויזה. ביטול ויזה לארה"ב מהסוג הזה מתרחש במקרים בהם בעל הויזה הפר את חוקי ארה"ב או חוקים אחרים של מדינות שארה"ב משתפת עמן פעולה.

מקרים בהם מבוטלת ויזה מצד הרשויות כוללים שהייה מעל הזמן המותר, עבירה על החוק, פעילות שלא בכפוף לתנאים שהוגדרו בסוג הויזה שניתנה וכן הלאה. ויזה היא למעשה מסמך משפטי שמחייב את שני הצדדים, לכן ביטול ויזה לארצות הברית הוא סנקציה שנגרמת עקב הפרת התנאים על ידי בעל הויזה.

ביטול ויזה לארה"ב – האם מומלץ?

ביטול ויזה לארה"ב אינו נדרש כמעט לעולם כצעד יזום מצד בעל הויזה. יש לזכור שויזה ניתנת לתקופה של מספר שנים, כך שגם אם מתבטלת הנסיעה ניתן להשתמש בה במועד מאוחר יותר, גם מספר פעמים. יש לזכור שלעיתים השגרירות האמריקאית דוחה את בקשת הויזה. מצב כזה נקרא דחייה או פסילה, למרות שיש אנשים שמכנים זאת, בטעות, ביטול ויזה לארה”ב.

[thrive_leads id='3443']