ישראלים רבים מתעניינים בשאלה איך מוציאים ויזה לארה"ב ובפרט מבקשים לדעת מה כולל התהליך ומהם התנאים הנדרשים לקבלת ויזה שכזו אלה שיוצאים לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות כדי ללמוד. בשנים האחרונות, כחלק ממגמת הגלובליזציה הכללית, ולנוכח החשיבות ההולכת ומתעצמת של לימודים, בין אם אקדמיים ובין אם לאו, מגיעים יותר ויותר ישראלים לארה"ב על מנת ללמוד בה – ובאופן טבעי ההיתר הנדרש לכך הוא ויזת לימודים בארה"ב.

הסוגים השונים של ויזות לימודים לארה"ב

למעשה ישנם שני סוגים של ויזות לימודים בארה"ב, כשהאחת מיועדת ללימודים אקדמיים ונקראת F והשנייה מתאימה למי שמגיע לארה"ב על מנת ללמוד לימודים שאינם אקדמיים והיא נקראת M. בני נוער שמגיעים לארה"ב ומבקשים ללמוד בתיכון או בבית ספר יסודי זקוקים אף הם לוויזה מסוג F וכך גם מי שמתעתדים לערוך מחקר במסגרת מוסד אקדמי ולאו דווקא ללמוד בו. סטודנטים המגיעים לארה"ב במסגרת תוכניות חילופי מבקרים זקוקים לוויזה מסוג J-1.

המסמכים הנדרשים מכל מי שמגיע לארה"ב כדי ללמוד ומבקשלקבל ויזה

הוצאת ויזה לארה"ב כשמטרת ההגעה למדינה זו היא לימודים מחייבת באופן טבעי הצגת אישור על כך שהתקבלתם למוסד לימודים כזה או אחר. האישור מוגש באמצעות טופס מיוחד הנקרא I-20 ומי שאחראי למלא אותו ולחתום עליו הוא מוסד הלימודים אליו אתם מתכוונים להגיע.

בנוסף יש להציג הוכחות לגבי היכולת הכלכלית לשלם את שכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה וכן את הוצאות המחיה בפרק זמן זה.

כמו כן מומלץ בחום לצרף לבקשה לקבלת ויזת לימודים בארה"ב גם הוכחות לכך שאין ברצונכם להשתקע בארה"ב. הוכחה שכזו נדרשת עבור כל סוגי הוויזות, ובדרך כלל מדובר במכתב מהמעסיק הנוכחי שמאשר כי בכוונתו להמשיך להעסיק אתכם לאחר חזרתכם מארה"ב (עבור שכירים) או אישור מרואה חשבון על כך שאתם בעלי עסק פעיל ומתכוונים להמשיך להחזיק בו (עבור עצמאיים). כשיוצאים לפרק זמן ממושך יחסית של לימודים לא תמיד ניתן לספק מסמכים שכאלה, ועל כן כדאי לחשוב על דרכים אחרות לשכנע את רשויות ההגירה של ארה"ב, שעלולות להפגין קשיחות, כי בכוונתכם לשוב לישראל בתום תקופת הלימודים.

כמה עולה הגשת בקשה לקבל ויזת לימודים בארה"ב?

כל בקשת ויזה לארה"ב מחייבת תשלום אגרה, כשגובה האגרה נקבע עפ"י סוג הוויזה.

האגרה עבור ויזה מסוג F או M מסתכמת ב-200$ (נכון לתחילת 2016), ואילו עבור ויזה מסוג J גובה האגרה הוא 180$.

ניתן לשלם את האגרה באינטרנט, במערכת הממוחשבת לקביעת תורים שמפעילה שגרירות ארה"ב בישראל, או בבנק הדואר. יש להדגיש כי האגרה לא תוחזר גם אם הבקשה לוויזת הלימודים תידחה.

מה כולל תהליך הגשת הבקשה?

באופן טבעי כולל תהליך הגשת בקשה לקבל ויזה לארה"ב טפסים רבים והראשון שבהם הוא DS-160. טופס זה ממלאים באופן מקוון באתר של שגרירות ארה"ב בישראל, וחשוב מאוד להקפיד ולדייק בכל פרט ופרט – כל אי דיוק, ולו זניח, עלול לפגוע בסיכויים שלכם לקבל את הוויזה המיוחלת.

כמובן שחשוב גם לבקש את סוג הוויזה המתאימה על סמך מטרת הגעתכם לארה"ב ואופי הלימודים המתוכנן, כשכאמור האפשרויות הן F, M ו-J.

לאחר מכן יש לשלם את האגרה עבור הבקשה, ובחלק מהמקרים נדרשת גם התייצבות לראיון במשרדי השגרירות ברחוב הירקון בתל אביב.

בתחילת 2015 החליטו רשויות ההגירה של ארה"ב להקל על המבקשים ויזה למדינה, ולפטור חלק מהם מחובת הגעה לראיון. אופציה זו רלוונטית רק למי שקיבל בעבר ויזה לארצות הברית ושתוקפה פג לפני לא יותר משנה או שהיא עדיין בתוקף, וישנם תנאים נוספים.

מתי ניתן להגיע לארה"ב ומתי חובה לעזוב את המדינה?

תוקפה של ויזת הלימודים בארה"ב נקבע באופן טבעי עפ"י תקופת הלימודים המתוכננת. ניתן להגיע לארה"ב עד 30 יום לפני מועד תחילת הלימודים, וכמו כן ניתן להישאר במדינה לפרק זמן מסוים גם בתום הלימודים – עד 60 יום נוספים במקרה של ויזה מסוג F או עד 30 ימים במקרה של ויזה מסוג M. בעלי ויזה מסוג F יכולים להאריך אותה בתום לימודיהם לשנה נוספת אם הם מתקבלים לסטאז' רלוונטי בארה"ב.

עבור תלמידי בתי ספר יסודיים ותיכונים ויזה מסוג F תקפה לשנה אחת בלבד.

האם ניתן לעבוד בארה"ב עם ויזה המיועדת ללימודים?

אם אתם מגיעים לארה"ב עם ויזה מסוג F תוכלו לקבל אישור עבודה אך בשנה הראשונה הוא יהיה מוגבל לעבודה בתחומי מוסד הלימודים אליו התקבלתם. לאחר שנה זו ניתן לעבוד גם מחוץ לקמפוס, אך בכל מקרה יש לקבל אישור מטעם רשויות ההגירה של ארה"ב.

ויזת לימודים בארה"ב מסוג M מאפשרת לעבוד בארה"ב אך ורק בתפקידים שמהווים חלק בלתי נפרד מההכשרה שהם עוברים.

[thrive_leads id='3443']