ישנן מדינות שהכניסה אליהן עבור ישראלים נעשית בחופשיות. כך הדבר כאשר מבקשים למשל להיכנס למדינות האיחוד וכאשר השהות המתוכננת איננה ארוכה במיוחד. עם זאת, לארצות הברית לא ניתן להיכנס גם לתקופה קצרה אם לא מוציאים לפני כן ויזה לארה"ב. חשוב לדעת שגם מי שקיבל ויזה אין פירוש הדבר שניתן לבקר בארצות הברית מתי שרק רוצים ולכמה זמן שרק רוצים. לאחר שתוקף הויזה פג, יש צורך לבצע חידוש.

מבחינת חידוש, יש כאלה המתייחסים לכך בהקשר של חידוש דרכון ויזה לארצות הברית. התייחסות זאת איננה מדויקת ואף עשויה להטעות. הרבה יותר יהיה להתייחס בנפרד הן למצב שבו נדרש חידוש של הדרכון והן למצב שבו נדרש חידוש של הויזה – אשרת הכניסה לארצות הברית.

חידוש או חדש

לפני שנפרק את המשמעות של חידוש דרכון ויזה לארצות הברית למרכיבים השונים, ראוי להתעכב מעט על נקודה נוספת. קיים מיתוס שחידוש של ויזה לארצות הברית נעשה בפרוצדורה קלה יותר לעומת בקשת ויזה לארה"ב. למעשה, חידוש ויזה לארצות הבריתהוא למעשה תהליך חדש לחלוטין של הוצאת ויזה. גם מי שהייתה לו בעבר ויזה, ואין זה משנה מאיזה סוג ולצורך איזו מטרה אושרה כניסתו לארה"ב לא זוכה להקלות לאחר שתוקף הויזה פג.

בעבר, ניתן היה לקבל מהשלטונות האמריקאים ויזות מיוחדות שעליהן הופיע הכיתוב "ויזה לכל החיים" כלומר ללא הגבלת תוקף. למעשה, ויזות כאלה בוטלו, כך שגם מי שהייתה ברשותו בעבר ויזה מסוג זה לא יכול להשתמש בה. מדובר כיום באשרת כניסה שתוקפה פג וצריך לפעול מחדש לצורך קבלת אשרה תקפה לימים אלה.

חידוש דרכון ויזה לארצות הברית – מה התהליך

כל היוצא לארצות הברית צריך לשאת עימו שני דברים הכרחיים בכדי שכניסתו למדינה תותר. הדבר הראשון הוא כאמור ויזה – אשרת כניסה. הדבר השני הוא הדרכון – אותו מסמך מזהה שמאפשר לכל אזרח לעבור ממדינה למדינה (גם למדינות שבהן לא צריך להוציא ויזה).

כאשר מקבלים ויזה, היא הופכת לחלק אינטגראלי מהדרכון. לכן, שאלת התוקף שלה יכולה לעלות גם כאשר הויזה עצמה מסיימת את חייה וגם כאשר הדרכון עצמו מסיים את תוקפו. לכן, כדי לדעת כיצד לנהוג לעניין חידוש דרכון ויזה לארצות הברית נחלק את ההסבר לשני המצבים הללו בנפרד.

כאשר תוקפו של הדרכון עומד לפוג וצריך להוציא דרכון חדש, יש לבדוק את התוקף של הויזה. גם אם יוצאים לארצות הברית מצוידים בדרכון חדש, שלא צמודה אליו ויזה, לא בהכרח חייבים להוציא חידוש לויזה עצמה. מבחינת הרשויות, ניתן להציג את הדרכון החדש (ללא האשרה) ובמקביל גם את הדרכון הקודם (ובו האשרה התקפה). בהנחה והויזה שבפנים נראית שלימה, ברורה, לא קרועה או מלוכלכת – אין בכך בעיה. במצב זה, אין כל טעם לבצע חידוש בתהליך מסורבל ומיותר.

שונה הוא המצב כאשר קיים דרכון בתוקף, אך הויזה הצמודה אליו מסתיימת. במצב זה יש להנפיק אשרת כניסה חדשה בתהליך זה:

[thrive_leads id='3443']